EN

M2C Log

DOKONALÝ PŘEHLED V LOGISTICKÝCH PROCESECH

M2C Log představuje komplexní softwarové řešení pro nejefektivnější zajištění bezpečnostních a logistických procesů vašich objektů. Umožňuje mít aktuální přehled o pohybu osob, vozidel, majetku a o veškerých logisticko-bezpečnostních procesech.

Komplexní softwarové řešení pro efektivnější zajištění bezpečnostních a logistických procesů vašich objektů.

Vhodný pro výrobní a logistické areály či administrativní budovy.

Aktuální přehled o pohybu osob, vozidel, majetku a o veškerých logistickobezpečnostních procesech. Díky klientskému webovému rozhraní máte přehled o aktuální situaci bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte a elektronická evidence umožňuje kdykoliv jednoduše vyhledat potřebné informace.

Vytvořen ve spolupráci s bezpečnostními odborníky na základě dlouholetých praktických zkušeností se zajištěním bezpečnosti logistických procesů ve výrobních a logistických areálech v České republice i v dalších zemích Evropy.

Díky své modulární a flexibilní struktuře jednoduše přizpůsobitelný konkrétním požadavkům jednotlivých zákazníků, včetně jazykových mutací.

VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL

Přináší aktuální přehled o průjezdu vozidel ve Vašem objektu a jeho zjednodušení, včetně možnosti evidence vnášených a vynášených předmětů (zbraně, mobilní telefony, PC atd.)

Může být kombinováno s modulem Návštěvy pro komplexní systém přístupu osob do areálu.

Plná automatizace vjezdu - možnost propojení s automatickou čtečkou RZ a s venkovním kioskem, zajišťujícím automatickou evidenci vstupu.

Možnost evidence čísel zásilek, plomb, atd..
Automatická avizace logistiky o příjezdu vozidla pomocí emailu.
Všechny záznamy, včetně jejich historie, jsou k dispozici on-line a pro uživatele kdykoliv dohledatelné. Možnosti různých typů filtrů pro vyhledávání v historii osob, funkce „našeptávač“, možnost nastavení striktních parametrů pro vkládání.

Black list/White list – možnost vytvoření seznamů osob, které mají/nemají možnost přístupu do objektu.

Napojení na databázi MVČŘ ukradených vozidel.

LOGISTIKA

Umožňuje jednoduché plánování logistických procesů na objektu při zachování požadované bezpečnostní úrovně.

Potřebné informace jsou k dispozici on-line (upozornění dopravců, nakládkové listy, čísla bezpečnostních plomb, obrazová evidence procesů). Výměna těchto aktuálně dostupných informací mezi pracovišti logistiky a bezpečnosti je základem pro zvýšení efektivity procesů.

PLÁNOVÁNÍ NAKLÁDEK ČI VYKLÁDEK
Efektivní plánování logistiky pomocí modulárního kalendáře.
Přidělování jednotlivých slotů, skládajících se z času a místa, daným dopravcům či společnostem. Selektivní a fulltextové vyhledávání.

Možný i přímý zápis jednotlivými dopravci do slotů přes webové rozhraní.

ODSTAVNÉ PARKOVIŠTĚ
Systém řízení odstavného parkoviště - efektivní vyvolávací systém, který upozorňuje čekající řidiče na uvolnění předem určených ramp.

RAMPA
Systém, který měří, eviduje, kontroluje časy a průběh nakládek/vykládek na jednotlivých rampách.

NÁVŠTĚVY

Přináší aktuální přehled o pohybu vstupujících osob v objektech, včetně možnosti evidence vnášených a vynášených předmětů (zbraně, mobilní telefony, PC atd.)

Pro eliminaci chybovosti a urychlení procesů lze doplnit čtečkou dokladů, elektronickou popisovou podložkou či dalším monitorem promítající pravidla objektu.

Součástí může být i seznámení s jakýmkoliv předpisem či nařízením – proškolení o pravidlech chování na objektu, PO a BOZP a následná evidence potvrzení tohoto vstupního školení.

Systém umožňuje automatický tisk vstupních a vjezdových lístků.
Všechny záznamy, včetně jejich historie, jsou k dispozici on-line a pro uživatele kdykoliv dohledatelné.

Možnosti různých typů filtrů pro vyhledávání v historii osob, funkce „našeptávač“, možnost nastavení striktních parametrů pro vkládání.

Black list/White list – vytvoření seznamů osob, které nemají/mají možnost přístupu do objektu. Možnost sdílení mezi jednotlivými areály klienta.

Napojeno na veřejně dostupné databáze MVČŘ, např. pohřešovaných osob, osob v pátrání, odcizených dokladů.

SPRÁVA MAJETKU

Umožňuje správu majetku společnosti. Systém zahrnuje evidenci přidělených pracovních pomůcek, šatních skříněk, klíčů, ID karet (včetně evidence poškození a ztrát).

KLÍČOVÉ A KARTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Modul zajišťující řád ve vašem klíčovém systému - jednotná evidence výpůjček, jejich stavu, poškození, ztrát a počtu.

Možnost nastavení doby vrácení a automatické generování upozornění překročení doby zápůjčky pomocí emailu.

Black list/White list.
Možnost zavedení systému párování klíč + číslo vložky zámku + zárubně.

V případě implementace tohoto modulu doporučujeme provést klíčový audit.

SKŘÍŇKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jednotná evidence šatních skříněk, jejich stavu, funkčnosti a obsazenosti.

EVIDENCE POŠTOVNÍCH ZÁSILEK

Tento modul přináší úsporné a velmi elegantní řešení evidence doručených zásilek, jejich distribuci a vyrozumění příslušných odpovědných osob.

EVIDENCE MAJETKU

Umožňuje evidenci a řízení přesunu majetku v rámci objektů a areálů (vybavení kanceláří, výrobních a skladových prostorů, atd.)

BENEFITY

Urychlení a zjednodušení odbavení návštěv či logistických a provozních procesů na objektu.

Zvýšení bezpečnosti objektu.

Dosažení nezávislé a automatizované kontroly procesů - eliminace chybovosti.

Náhrada papírové dokumentace, šetrné k životnímu prostředí.

Jednotná evidence, přehledný reporting, snadné vyhledávání v historii, možnosti tvorby statistik.

„User friendly“ (uživatelsky přívětivé) – jednoduché a intuitivní použití.

Napojeno na veřejně dostupné databáze MVČŘ, např. pohřešovaných osob, osob v pátrání, odcizených dokladů, ukradených vozidel...

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Zaujal Vás M2C Log? Rádi Vám vytvoříme řešení na míru.

obchod@m2c.eu
+420 702 267 463
www.m2c.eu

 

...

„Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.“

„Odesláním formuláře potvrzuji seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.“

 

 

 

 

 

EN